Business partners

RISK Assuradeuren mag bemiddelen voor meer dan 100 maatschappijen. Hierdoor behoren wij tot de groep van ongebonden en onpartijdige bemiddelaars. Er zijn ook 15 maatschappijen die aan RISK een volmacht hebben verleend. Dit betekent dat wij namens de verzekeraar de verzekering direct mogen afsluiten.

Voor de productgroepen beleggingen, consumptief krediet, sparen & betalen behoren wij tot de groep van verbonden bemiddelaars. Er is geen enkele financiële instelling die een eigendomsbelang of zeggenschap heeft in onze onderneming.

Volmachten

De volgende maatschappijen hebben aan RISK Assuradeuren een volmacht verleend:

 • Allianz
 • Avéro Achmea
 • Ansvar Idea
 • FATUM
 • Liberty Mutual
 • Monuta
 • Nationale-Nederlanden
 • Unigarant
 • Vivat (Reaal)
 • ASR
 • ARAG
 • HDI Global SE
 • DAS
 • Allianz Global Assistance
 • Samenwerking Glasverzekering

Protocol Volmacht

Het protocol volmacht bevat afspraken over een transparante, beheerste en integere bedrijfsvoering door verzekeraars en gevolmachtigde agenten. Een volmacht wordt door de verzekeraar gegeven of verlengd indien de gevolmachtigde agent het protocol volmacht naleeft. Het protocol is binden voor de leven van het Verbond van Verzekeraars die volmacht geven in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft) aan gevolmachtigd agenten. Verzekeraars geven en verlengen een volmacht.

Download het Protocol_Volmacht.