Hoe wij vergelijken

Handelend als financieel adviseur maken wij samen met u een overzicht van de financiële risico’s waar u mee te maken heeft. Daarbij kunnen wij u adviseren over de financiële producten, die naar onze mening aansluiten bij uw persoonlijke wensen en omstandigheden. Vervolgens kunnen wij ook voor u optreden als bemiddelaar bij een financiële aanbieder. Dit houdt in dat wij u begeleiden bij het afsluiten van de geadviseerde producten. Wij nemen contact op met aanbieders van financiële producten en vragen een offerte op. U kunt dan via onze bemiddeling dit financiële product afsluiten.

Wij bemiddelen en adviseren zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Eenvoudige producten zijn bijvoorbeeld de inboedel- en opstalverzekering. Indien u ons om advies vraagt over een complex product (zoals levensverzekeringen, hypothecaire kredieten en beleggingsrekeningen), stellen wij eerst een klantprofiel op. Dit is wettelijk verplicht en houdt in dat wij u vragen zullen stellen over uw (toekomstige) financiële positie. Daarnaast brengen wij uw kennis, ervaring en uw doelstellingen op financieel gebied in kaart en stellen uw risicobereidheid vast. Op basis van dat klantprofiel geven wij u een passend advies over de financiële producten die u naar onze mening nodig heeft en die op de markt door financiële instellingen (verzekeraars of banken) worden aangeboden. Zodra u een keuze heeft gemaakt, kunnen wij contact leggen met de desbetreffende aanbieder(s) en de financiële overeenkomst(en) tot stand brengen. Wilt u andere producten vergelijken? Via onze partner Besparen.nl kunt u bijvoorbeeld energie vergelijken.