Klachten

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. U kunt uw klacht versturen naar Postbus 628, 3500AP te Utrecht t.a.v. de directie of naar info@risk-direct.nl. Alle klachten worden behandeld volgens onze interne klachtenprocedure. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

 

Onder een klacht verstaan wij: “Alle uitingen van klanten die betrekking hebben op een negatieve beleving ten aanzien van de door RISK geleverde diensten en/of producten, of die betrekking hebben op de werkwijze van RISK ten opzichte van haar klanten.”

 

Het is belangrijk dat u uw klacht officieel kenbaar maakt. Als u de klacht instuurt, ontvangt u binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Binnen 14 dagen kunt u onze inhoudelijke reactie verwachten.

 

Als wij er behandeling van de klacht samen niet uitkomen, kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Ons kantoor heeft zich geconformeerd aan de bindendheid van de uitspraken van de Geschillencommissie Kifid. U kunt zich ook tot de burgerlijke rechter wenden. De contactgegevens van het Kifid staan hieronder.

 

Kifid
Postbus 93257
2509AG Den Haag
info@kifid.nl
www.kifid.nl

 

Ons aansluitnummer bij Kifid is 300.008506

 

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.