Dienstenwijzer

Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) verstrekken wij u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst de onderstaande informatie. De complete tekst van de Wft kunt u vinden op de website van de Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl).

Bedrijfsgegevens

Naam: RISK Direct
Kantooradres: Papendorpseweg 99, 3528BJ Utrecht
Postadres: Postbus 628, 3500AP Utrecht
Telefoon: 030-634 62 44
AFM nummer: 12012535
KvK nummer: 69653852
KiFiD nummer: 300.008506

 

Onze relatie met verzekeraars

Wij zijn adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij vrij zijn om te kiezen met welke verzekeraar wij zaken doen. Geen enkele bank of verzekeraar heeft een deelname in ons bedrijf.

Klachten

Wij willen graag dat u tevreden bent over ons. Mocht het onverhoopt niet zo zijn, dan horen wij dat graag en zullen we proberen samen met u tot een oplossing te komen, zoals ook staat vermeld in ons klachtenprocedure. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de directie.

RISK Direct
T.a.v de directie
Postbus 628
3500AP Utrecht

Het is belangrijk dat u uw klacht officieel kenbaar maakt. Als u de klacht instuurt, ontvangt u binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Binnen 14 dagen kunt u onze inhoudelijke reactie verwachten.

Wordt uw klacht dan nog niet afdoende behandeld, dan kunt u zich wenden tot:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 0900-3552248
Internet: www.kifid.nl

Ons aansluitnummer bij Kifid is 300.008506

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.

Kamer van Koophandel (KvK)

Iedere onderneming moet ingeschreven staan in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel (KvK). RISK Direct (handelsnaam van RISK Direct B.V.) staat inschreven in dit openbare handelsregister. Meer informatie is te vinden op de website www.kvk.nl

Wat verwachten wij van u?

Wij gaan ervan uit dat u ons volledig en juist informeert. Dit is in uw eigen belang. Mochten wij achteraf constateren dat de door u verstrekte informatie onjuist of onvolledig is geweest, dan kan dat gevolgen hebben voor de verzekering of eventuele schadeuitkering.