Veiligheid & Zekerheid

Uiteraard voldoet RISK Direct B.V. (respectievelijk RISK-Q BV) aan alle wettelijke inschrijvingen en verplichtingen en zelfs meer dan dat. Hieronder leest u er meer over.

Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening)

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is bedoeld om u, als consument, één loket te bieden voor de melding van (dreigende) conflicten met financiële dienstverleners en voor informatie over financiële zaken. U kunt in geval van een conflict altijd naar de rechter gaan, maar de binnen Kifid werkzame Ombudsman en Geschillencommissie kunnen u een alternatief bieden.

Als u een klacht heeft, dan moet u deze eerst schriftelijk melden aan de directie van RISK Direct. Zij is volgens de wetgeving verplicht een interne klachtenprocedure te volgen. Als RISK Direct niet met een passende oplossing komt, kunt u uw klacht voorleggen aan Kifid.

Op de website www.kifid.nl kunt u zien dat RISK Direct bij Kifid is aangesloten (onder de naam Risk-Q Holding BV). Zie ook onze Dienstenwijzer.

NVGA (Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven)

Risk Assuradeuren B.V. h.o.d.n. RISK Verzekeringen (geregistreerd onder Risk Assuradeuren BV) is aangesloten bij de NVGA. Deze brancheorganisatie geeft hoge prioriteit aan de kwaliteitsverbetering van de gevolmachtigde assurantiebedrijven in Nederland op terreinen als acceptatie, schadebehandeling en organisatorische aspecten.

Meer informatie is te vinden op de website www.nvga.nl

KvK (Kamer van Koophandel)

Iedere onderneming moet ingeschreven staan in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel (KvK). RISK Direct handelsnaam van RISK Direct B.V. staat inschreven in dit openbare handelsregister.

Meer informatie is te vinden op de website www.kvk.nl

AFM (Autoriteit Financiële Markten)

De Autoriteit Financiële Markten controleert ondernemingen die actief zijn op het gebied van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM houdt toezicht op de naleving van wetten en regels die gelden voor financiële ondernemingen en consumenten.

RISK Direct B.V. staat ingeschreven in het openbare register van de AFM. Dit register is te raadplegen via de volgende website: www.afm.nl