Klachten

Wij doen onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Alle klachten worden behandeld volgens onze interne klachtenprocedure. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Onder klacht verstaan wij: “Alle uitingen van klanten die betrekking hebben op een negatieve beleving ten aanzien van de door RISK geleverde diensten en/of producten, of die betrekking hebben op de werkwijze van RISK ten opzichte van haar klanten.”

Het is belangrijk dat u uw klacht officieel kenbaar maakt. Zodra u de klacht instuurt, zullen wij binnen twee werkdagen u een ontvangstbevestiging sturen. Na uiterlijk 14 dagen zullen wij inhoudelijk reageren.

Indien wij na behandeling van de klacht er samen niet uitkomen, kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Ons kantoor heeft zich geconformeerd aan de bindendheid van de uitspraken van de Geschillencommissie Kifid. U kunt zich ook tot de burgerlijke rechter wenden. De contactgegevens van het Kifid staan hieronder.

Kifid
Postbus 93257
2509AG Den Haag
info@kifid.nl
www.kifid.nl

Ons aansluitnummer bij Kifid is 300.00856

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.