Opzegservice

Klik hier als u het formulier wilt openen om een verzekering op te zeggen. U kunt het formulier vervolgens printen om per post op te sturen. RISK Direct verzorgt vervolgens de opzegservice. De verzekeringsmaatschappijen willen altijd een handtekening van u hebben. Niet getekende formulieren worden door verzekeringsmaatschappijen niet in behandeling genomen.Voor de opzegservice is het dus belangrijk dat u een handtekening plaatst.

U kunt het afgedrukte formulier opsturen naar:

RISK Direct
T.a.v. VO-ING & VO-NN
Postbus 1006
3430 BA Nieuwegein

Uw verzekering opzeggen

Voor het beëindigen van een verzekering gelden een aantal spelregels. Raadpleeg altijd uw polisvoorwaarden als eerste! Een verzekering eindigt wanneer u deze schriftelijk opzegt. Alle verzekeringsmaatschappijen hebben regels gesteld aan de voorwaarden waaronder zij uw opzegging accepteren.

In onderstaande gevallen kunt u uw autoverzekering beëindigen:

Verkoop auto
Bij verkoop van uw auto krijgt u een vrijwaring. Per de datum van vrijwaring kunt u de autoverzekering beëindigen.

Sloop auto
Wanneer u uw auto naar de sloop brengt, krijgt u een vrijwaring. Per de datum van vrijwaring kunt u de autoverzekering beëindigen.

Diefstal auto
Als uw auto gestolen is, wordt dit door de politie bij de aangifte geregistreerd. De autoverzekering kan dan worden beëindigd.

Contractvervaldatum polis
Een autoverzekering wordt jaarlijks verlengd per de contractvervaldatum. De autoverzekering kan dan met inachtneming van de opzegtermijn worden opgezegd.

Algehele premieverhoging
Als de verzekeraar de premies verhoogt, kunt u de autoverzekering opzeggen. Dit kan niet wanneer de premieverhoging door een schade of een wijziging op uw verzoek wordt veroorzaakt. Dit moet wel binnen 1 maand worden gedaan nadat de verzekeraar u informeert over de premieverhoging.

Nadelige wijziging polisvoorwaarden
Wanneer de verzekeraar de voorwaarden wijzigt in uw nadeel kunt u de autoverzekering beëindigen. Dit moet wel binnen 1 maand worden gedaan nadat de verzekeraar u informeert over de wijziging.