Wijzigingen WGA verzekering

1 januari 2017 gaat de laatste fase van de Wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) in. Ook wel de modernisering van de Ziektewet genoemd.

WGA-vast en WGA-flex samengevoegd in één financieringsregeling

Als werkgever heeft u de eerste stappen van deze wijziging al ervaren. Zo betaalt u sinds 2014 extra premie voor de WGA-Flex via de gedifferentieerde premie. Vanaf 1 januari 2017 worden de premies voor WGA-vast en WGA-flex samengevoegd.

WGA-Flex risico

– Instroom van werknemers die aan het einde van hun dienstverband ziek zijn en de Ziektewet instromen;
– Werknemers die binnen vier weken na het beëindigen van hun dienstverband ziek zijn, terwijl er geen definitief WW recht bestaat;
– Werknemers met een fictief dienstverband (zoals thuiswerkers en stagiaires) die ziek zijn en uit dienst gaan.

UWV (publiek) versus private verzekeraar (eigenrisicodrager)

Werkgevers hebben de keuze om eigenrisicodrager te worden/blijven of publiek verzekerd te zijn via het UWV. Wanneer u als werkgever kiest om eigenrisicodrager te worden, bent u dat vanaf 2017 voor al uw medewerkers. Zowel voor medewerkers met een vast dienstverband als met een tijdelijk dienstverband.

Behalve het verschil in financiering (u betaat de premie aan het UWV of aan een private verzekeraar) zijn er nog een aantal belangrijke verschillen.

Premie

Wanneer u kiest voor een financiering via het UWV, wordt uw premie berekend op basis van alle WGA-uitkeringslasten die in de twee jaar hiervoor bestonden, ongeacht of u toen eigenrisicodrager was of niet. Als eigenrisicodrager hoeft u in het vervolg alleen de WGA-lasten te financieren die vanaf 1 januari 2017 zijn ontstaan (de eerste ziektedag is hierbij leidend). Dat betekent dat u vanaf 2017 de eerste twee jaar géén WGA-uitkeringslasten betaalt. Een werknemer heeft immers pas recht op een WGA-uitkering na twee jaar ziekte. Door het wegvallen van deze lasten is het aannemelijk dat de keuze om eigenrisicodrager te worden voor de middel en grote werkgever voordeliger zal uitpakken.

Verzuim- en re-integratieproces, een strategische keuze

Als u verzekerd bent via het UWV, dan draagt deze zorg voor de begeleiding en re-integratie van uw werknemers na twee jaar ziekte. Als eigenrisicodrager bent u na twee jaar ziekte zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van uw zieke werknemers. Met een succesvol re-integratiebeleid kunt u vanaf de eerste ziektedag het risico beheersbaar houden en (gedeeltelijk) beïnvloeden.

Actie!

Als u per 1 januari 2017 eigenrisicodrager wilt worden/blijven dient u dat vóór 1 oktober 2016 aan te geven bij de belastingdienst. Als u uw actuele gegevens aanlevert, doet de verzekeraar u rond de zomerperiode een aanbod. U kunt ons de actuele gegevens toesturen via info@risk-direct.nl. De verzekeraar geeft een nieuwe garantieverklaring af aan de belastingdienst.

Let op: Wanneer u in de afgelopen drie jaar het eigenrisicodragerschap heeft beëindigd bent u gedurende drie jaar verplicht via het UWV verzekerd.

Als u publiek verzekerd wilt zijn via het UWV, hoeft u niets te doen (ook niet als u nu wel eigenrisicodrager bent). Vanaf 1 januari 2017 bent u automatisch verzekerd via het UWV en betaalt u de premie aan de belastingdienst.

Meer informatie? Of persoonlijk advies? Maak een afspraak met een van onze adviseurs!